Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết nội dung góp ý

Tiêu đề Đề cập đến phạm vi cụ thể
Nội dung

Đề cập đến phạm vi cụ thể của tham vấn, bao gồm các vấn đề môi trường cụ thể mà tham vấn sẽ tập trung vào, và các bên liên quan cụ thể mà dự án ảnh hưởng đến.

File đính kèm

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên