Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết nội dung góp ý

Tiêu đề Chú trọng đến môi trường xã hội
Nội dung

Ngoài việc đánh giá các tác động môi trường sinh học và vật lý, cũng quan trọng là phải xem xét tác động của dự án đến môi trường xã hội, bao gồm tác động đến cộng đồng địa phương, nền kinh tế địa phương và văn hóa địa phương.

File đính kèm

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên